Jakie wymagania musi spełnić paleta, by uznać ją za paletę EUR?

17 lipca 2018

Nie każda paleta może być nazywana europaletą; to swego rodzaju wyróżnienie świadczące o oryginalności i doskonałej jakości, a żeby je otrzymać, paleta musi spełnić szereg wymagań. Jakich? Dowiesz się tego z naszego artykułu.

Wymiary, waga, nośność

Główną cechą decydującą o tym, czy dana paleta jest europaletą, są wymiary. O wymaganiach, jakie musi spełniać europaleta, mówi norma europejska UNE-EN 13698-1, zgodnie z którą wymiary europalety powinny wynosić 1200 x 800 mm. Waga europalety natomiast powinna wynosić ok. 25 kg, a jej nośność – w zależności od metody rozłożenia towarów – od 1000 do 1500 kg. W przypadku europalety stojącej nieruchomo na podłożu, którą będzie tylko nośnikiem dla towarów (bez jego przemieszczania), nośność wynosi 4000 kg (tzw. nośność statyczna).

Konstrukcja i poszczególne elementy

Ważnym elementem konstrukcyjnym europalet są skosy w czterech rogach oraz ostre górne krawędzie fazowanych prowadnic, które ułatwiają wyciąganie składowanych palet. Prawy wspornik palety musi posiadać znak EUR w owalu. Środkowy wspornik musi posiadać oznaczenie alfanumeryczne według następującego wzoru: 000 – numer licencji producenta; 0 – rok produkcji; 00 – miesiąc produkcji. Znaczenie mają też kolory klamry; czarna oznacza I poziom kontroli, a żółta – II poziom kontroli. Jeśli paleta jest naprawiona, czyli „z drugiej ręki”, ma na sobie tzw. gwóżdź certyfikujący, który składa się z następujących oznaczeń: PL – oznaczenie kraju gdzie została wykonana naprawa; EPAL – znak EPAL w owalu; 000 – numer licencji. Co jeszcze warto dodać do tych rzeczy? Z pewnością będzie to określona liczba poszczególnych belek. I tak europaleta musi mieć 2 deski górne skrajne, 1 deskę górną środkową, 2 deski górne pośrednie, 3 wzdłużnice, 2 deski dolne skrajne, 1 deskę dolną środkową, 6 wsporników zewnętrznych oraz 3 wsporniki wewnętrzne.

Należy wspomnieć, że palety EUR z cechą EPAL, które zostały zrobione po 1.01.2010 r., muszą obowiązkowo przejść termiczną obróbkę fitosanitarną ISPM15 potwierdzoną nadaniem znaku IPPC. Ponadto od 1.01.2011 r. istnieje regulacja dotycząca ich suszenia – mianowicie chodzi o metodę komorową.