Fumigacja drewna na palety – co to jest?

27 grudnia 2017

Fumigacja ma na celu osuszenie drewna po to, by chronić je przed zniszczeniem przez szkodniki i owady, a także by zapobiec przedostaniu się organizmów, które mogą zaszkodzić ekosystemom w krajach, do których jest przewożone palety drewniane. Jak wygląda taki proces oraz palety, które zostały sfumigowane? Dowiedz się więcej na ten temat!

Fumigacja – jak wygląda ten proces?

Fumigacja jest wykonywana zgodnie z normą IPPC ISPM 15:2009. W jej efekcie palety drewniane zostają zamarkowane charakterystycznym znakiem kłosa i określeniem konkretnego rodzaju procesu fumigacji:

  • DB (ang. debarked) – obróbka mechaniczna niwelująca resztki kory drzewnej.
  • MB (ang. methyl bromide) – odkażenie za pomocą procesu gazowania bromkiem metylu.
  • HT (ang. heat treatment) – wysuszenie w pomieszczeniu (suszarni) o określonej temperaturze w określonym czasie.

Najczęściej fumigacja polega jednak na obróbce termicznej drewna w temperaturze 56°C przez minimum 30 minut lub też na używaniu fumigatorów, czyli preparatów chemicznych służących do dezynsekcji. Palety umieszczane są w specjalne komorze lub namiocie (suszarni), do których wpuszcza się gazy, pary lub dymy. Po zakończeniu procesu fumigacji palety są gotowe do użytku.

W jakich krajach wymagana jest fumigacja?

Fumigacja nie ma zastosowania w Unii Europejskiej. W przypadku krajów europejskich, które nie są członkami UE, drewno musi spełniać wymagania normy IPPC ISPM 15:2009, żeby można je było swobodnie transportować. Z kolei kraje, względem których konieczna jest fumigacja to: Argentyna, Australia, Boliwia, Brazylia, Kanada, Chile, Chiny, Kolumbia, Kostaryka, Ekwador, Egipt, Filipiny, Gwatemala, Indie, Meksyk, Nowa Zelandia, Nigeria, Panama, Peru, RPA, Korea Południowa, Szwajcaria, Turcja, USA i Wenezuela.

Warto wiedzieć:

  • Jeśli paleta jest wykorzystywana w handlu międzynarodowym dłużej niż jeden rok, musi ponownie zostać poddana procesowi fumigacji.
  • Fumigacja bromkiem metylu została już zakazana i teraz palety są fumigowane tylko przez obróbkę termalną (HT).
  • Od 2010 roku wszystkie nowowyprodukowane palety EPAL i EUR muszą obowiązkowo przejść proces fumigacji.